Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Czy ktokolwiek może pozyskać upoważnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to poważne potwierdzenie doświadczenia i zdolności profesjonalnych w zakresie budownictwa. W Polsce występują trzy poziomy upoważnień budowlanych: budowlanej kategoryzowanej, budowlanej mistrza i budowlanej wykonawcy. Jakikolwiek z nich zezwala na uprawianie wyznaczonych działania połączonych z tokiem budowlanym. Uprawnienia budowlane kwalifikowanej upoważniają do planowania i kierowania robotami budowlanymi w obrębie obiektów jednorodzinnych lub budynków bytowych o powierzchni użytkowej do 1000 m2 oraz różnych budynków małego niebezpieczeństwa.

Osoba mająca takie prawa może także pełnić funkcję kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. Pełnomocnictwa budowlane mistrza zapewniają prowadzenie prac budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w aspekcie budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 oraz innych budowli o znacznie większym ryzyku –  uprawnienia budowlane. Postać dysponująca takie uprawnienia może piastować misję kierownika budowy bądź inżyniera budowlanego.

Uprawnienia budowlane wykonawcy zezwalają na wykonywanie prac budowlanych w aspekcie budynków bytowych oraz użyteczności publicznej, a także na innych budowlach, bez ograniczeń co do ich wielkości i szczebla powikłania. Postać mająca takie upoważnienia może pełnić funkcję kierownika budowy bądź inżyniera budowlanego. Zdobycie uprawnień budowlanych potrzebuje od osoby zainteresowanej odbycia specjalistycznych szkoleń oraz zdania sprawdzianów, jakie potwierdzają jej kwalifikacje i zdolności profesjonalne.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY